Dochádzka - ONLINE- Cloudové riešenie - do 4 zamestnancov zdarma - funkčné po registrácií

NÁŠ TIP
Cena 2.50
Dostupnosť: ONLINE - ihneď po registrácií

Cloudové riešenie - do 4 zamestnancov zdarma - funkčné po registrácií môžete použiť Vaše zariadenia, Mobil, tablet, PC

Cena bez DPH: 2.08
Kód produktu: 01
Výrobca: GIRITON
Záručná doba: 24 mesiacov

Moderný dochádzkový systém Online - Cloudové riešenie    bez počiatočných investícií.

Docházka GIRITON umožňuje jednoducho sledovat, evidovat a vyhodnocovat dochádzku zamestnancov aj  v teréne, tak ako vo firme. Pomocou  tabletumobilních telefonovPC, alebo webového prohliadača,  jednoducho vkládajte dochádzku, ktorá môže byť doplnená o GPS poziciu, fotografiu alebo poznámku. V intuitivnéj cloudovéj aplikacií všetko prehľadne vyhodnocujete, v závislosti na oprávnení uživateľov . Možnosť  rozdelenia na strediská, vytvárate exporty alebo nastavujte automatické úlohy, ako napríklad odeslánie mailu a to všetko z Vášho PC Tabletu alebo mobilu. Nepotrebujete drahé dochádzkové terminály.
 
 

SLEDOVÁNIE DOCHÁZKY vo firme.    

 

 

Terminál  =   Tablet alebo PC  

Uživatelia sa na Tablete alebo PC  identifikujú pomocou bezkontaktních RFID a NFC čipov, magnetických kariet či pomocou  vytlačených QR kódov alebo  hesla. Pri čipování je možné vytvoriť fotografiu a uložit GPS poziciu. Na Píchacích Hodinách sa  môže prohliadať  docházka ostatných (podľa oprávnenia), upravovať Plán Smen alebo napr. podavať a schvalovať žiadostť (o dovolenku, ...).

Pokiaľ má tablet alebo telefon  systémem Android či iOS kameru, je možné pre identifikaciu uživateľov použít QR kódy, které vytlačíte  priamo z aplikacie. Čipovat dochádzku môžete pomocou číselného PIN kódu, který uživatelia zadajú na obrazovke.

Pri tabletoch s podporou NFC môžete pro čipovánie použít bežné dostupné NFC prívesky a dokonce i bezkontaktné platobné karty.

                                                  

 

Intuitivný Design

 

Jednoduché prehľadné

Všade dostupné

Bez investícií

  


SLEDOVANIE DOCHÁDZKY V TERÉNE.

Moje docházka v mobile

 

Pro sledování docházky v terénu je vám k dispozici aplikace Moje docházka. Pomocou smartfónu si uživatelé môžu evidovat svoju dochádzku sami. V závislosti na oprávnení môžete v aplikaci  prohliadať dochádzku ostatných, podávať  žádosti o zmeny v dochádzke či kontrolovat plán smen.

 •  Ukládánie GPS pozicie
 •  Přiloženie fotografie
 •  Žiadosti (o dovolenku, ...)
 •  Oprávnemie uživatelov
 •  Plány smen
 •  Prehliadanie dochádzky ostatných uživateľov

                                                

 

Prehľad dochádzky

 

Prehľad smeny

Evidencia

 

Služobná cesta

 

 


 Cena aplikácie 

Štart

      Bezplatne 

 

 

 BEZPLATNE

Štandart

€ 0.9uživateľ / mesiac + 9€ (bez DPH)

 • Neplatíte za neaktívnych uživateľov
 • Online nápoveda
 • Podpora  Email + Telefón

 

 

PRVÝCH 30 DNÍ BEZPLATNE

Corporate

 Cena dohodou Viac než 300 uživateľov
 • Viac než 300 uživateľov
 • Možnost štvrťročnéj platby
 • Online nápoveda
 • Podpora  Email + Telefón

 

 

PRVÝCH 30 DNÍ BEZPLATNE

 


Ponúkané Terminály

 

Biometrický terminál GIRITON

 

 

Dotykový terminál GIRITON

 

Dochádzkový terminál IoT - GSM

 

Dochádzkový terminál IoT - GSM

 

Doporučujeme zakúpiť spolu s tovarom